24-hour service

Service 24-godzinowy

Z wyjątkiem nielicznych przypadków naprawa przyrządów następuje z reguły w servisie 24-godzinowym, t. zn. przyrządy opuszczają w ciągu 24 godzin nasz budynek.


Warranty 1-3 years

1-3 letnia gwarancja

Naprawa przyrządów sterujących obejmuje jedną roczną gwarancję na naszą naprawę. Na naprawę monitorów ekranowych jak również naprawę awarii systemu zapewniamy 3-letnią gwarancję. Ważne: Gwarancje odnoszą się wyłącznie do naszych świadczeń. One nie dotyczą spięć albo szkód w płynach podczas czasu gwarancyjnego.


Error log

Protokół błędów

Dla przeprowadzenia naprawy potrzebny jest nam w każdym przypadku wypełniony protokół błędów. Państwo znajdą te protokoły również w Waszym języku ojczystym, prosimy jednak takowe wypełnić i dostarczyć w języku niemieckiem względnie angielskim!


busplaner Innovationspreis 2010 

Jeden dowód naszej kompetencji: Nominacja do nagrody innowacyjnej 2010 (przyrząd planowania autobusowego, kategoria ÖPV).


busplaner Nachhaltigkeitspreis 2013

Bardzo się cieszymy z powodu uzyskania 1-go miejsca nagrody długotrwałości 2013 w kategorii „telematyka, nawigacja, software“ przy międzynarodowym przyrządzie planowania autobusowego za naszą metodę naprawczą LCD-monitora.


r connect® systemtechnik – Przedsiębiorstwo

Ralph Rittaler, właściciel r connect® systemtechnik, jest państwowo sprawdzony technik elektronik głównie w elektronice i telekomunikacji. Jego przeszło 30-letnie doświadczenia obejmują rozwoje i naprawy elektronicznych i elektromechanicznych przyrządów każdego rodzaju.

Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw, team od r connect® rozwija od wielu lat metody napraw dla przyrządów, które mają zastosowanie w zasięgu ÖPV/ÖPNV. Z każdym krokiem rozwojowym udoskonalone zostają sposoby postępowania oraz polepszenia i zostają bezpośrednio do software napraw wprowadzone.

Najwyższa jakość, szczególnie szybkie czasy reakcji oraz długie okresy gwarancyjne są wynikiem, którego bez długoletnich doświadczeń nie można osiągnąć.

Równolegle z naprawami team rozwija ponadto kompletnie nowe części składowe oraz grupy do zabudowania, które zastępują jakościowo małowartościowe albo już nie będące do dyspozycji części oryginalne.


Grupy produktów i zdjęcia błędów

Agregaty klimatyzacyjne

Częściowe oraz kompletne awarie czołowo-szafowych oraz sterujących urządzeń klimatyzacji – często występujących w krótkim czasie po kolei – oznaczają najczęściej długie czasy oczekiwania przy naprawie lub nawet zakup drogiego nowego urządzenia. Obydwie konieczności możemy poprzez naszą naprawę uniknąć, która usuwa przyczyny a nie symptomy.

Węzły instrumentowe oraz tachometry

Podczas gdy niektóre naprawy są natury „kosmetycznej“ awaria systemu z jego licznymi różnymi obrazami błędów, przedstawia techniczny poważny problem. W określonych przypadkach może nawet dojść do wygaśnięcia dopuszczenia do ruchu Waszego pojazdu. Do tego może uszkodzony instabilny, już logicznie nie pracujący węzeł instrumentowy zniszczyć przyrządy przyłączone w dalszej kolejności.

Przyrządy, które są do nas dostarczane do naprawy monitorów ekranowych (błąd pixeli) zostają u nas na wszystkie aktualnie znane i zapoczątkujące się warie systemu kontrolowane i bez podwyższenia ceny naprawione. Państwo otrzymują od nas zawsze ostatni stan naszej wiedzy! W międzyczasie dopływają przy każdym wężle instrumentowym ponad 500 pojedyńcze kroki robocze. Przy naprawie tych systemów osiągnęliśmy poziom, który uwidacznia się w długich okresach gwarancyjnych.

Sterowania drzwi oraz węzłów MUX

Węzła instrumentowe sterują węzła MUX, które z kolei włączają różne elektryczne przyrządy końcowe. Zakłócenia w tych przyrządach końcowych doprowadzają do uszkodzeń na węzłach MUX: Na wyjściach mocy występują błędy, uszkodzenia przez przeciążenia lub zwarcia, poprzez nielogiczne łączenia w sterowaniu programowym (błędny węzeł instrumentowy). Ponieważ przyrządy można zastosować w różnych miejscach w autobusie istnieje możliwość, że do opisanego błędu istnieją dodatkowe błędy na dotychczas niepotrzebnych „portach”. Również takowe zostają naprawione, o ile przy naszym sprawdzeniu są technicznie do rozpoznania.

Różne przyrządy

Mechaniczne awarie, błędy monitora ekranowego, uszkodzone zasilania napięciowe – są przykładowymi obrazami błędów różnych przyrządów jak wskazania kierunku celu albo systemy nawigacyjne. Również dla takich problemów posiadamy techniczne rozwiązania w pogotowiu.

Oczywiście przyjmiemy zawsze nowe przyrządy do naszego portfolio i inwestujemy dodatkowo do dalszego rozwoju, abyśmy również w przyszłości mogli jaknajlepiej udzielać porady.

Czy Państwo mają specjalny problem z jednym nie wykazanym przyrządem? Prosimy podjąć z nami kontakt: My poszukamy chętnie rozwiązanie.
Tak należy zamawiać

Zapakować Wasz wyczyszczony przyrząd w zabezpieczony sposób i dołączyć, gdy tylko to jest wymagane, wypełniony protokół błędów. Protokół można w każdym czasie tutaj zładować.

Teraz trzeba tylko jeszcze wysłać przyrząd i Państwo otrzymują go na terenie Europy w zasadzie – w zależności od wybranego rodzaju ekspresowego – w ciągu 1-5 dni roboczych z powrotem.


Możliwości wysyłki

1. Wysyłanie paczką


Do innych krajów europejskich (oprócz Niemiec) wysyłamy paczki wyłącznie przez „Express-Versand“.

2. Dostarczanie i odebranie


Dostarczenie na miejscu wybudowanych przyrządów (!) jak również ich odbiór jest oczywiście również możliwy (po uprzednim uzgodnieniu).

3. Najpierw – przyrządy zamienne


Dla niektórych modeli dysponujemy najpierw przyrządami zamiennymi.


Wykonane naprawy przez obcych

Przypadkowo otrzymujemy również przyrządy na których już – więcej lub mniej udane naprawy zostały przeprowadzone. W przypadku ponownej naprawy musimy przejąć odpowiedzialność za prace poprzednika. Niestety jest to powiązane z niemiłymi niespodziankami na skutek niewidocznych uszkodzeń. Potencjalny dodatkowy koszt przy tych przyrządach z wykonanymi naprawami przez obcych jest z tego względu dla nas nie do skalkulowania, również nasza gwarancja przeprowadzonej naprawy. Prawie wszystkie powracające przyrządy są przyrządy z naprawami wykonanymi przez obcych.

Z tego względu zwracamy na to uwagę, że zastrzegamy sobie, przyrządy po naprawie przez obcych nie przyjmować albo po przeglądzie oraz uzgodnieniu przeprowadzić przepracowanie za dodatkowo powstające koszty.


do góry