24-hour service

Σέρβις 24-ωρών

Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, επιδιορθώνουμε κατά κανόνα τις συσκευές σας εντός 24 ωρών, οι επιδιορθωμένες συσκευές φεύγουν δηλαδή από τις εγκαταστάσεις μας μέσα σε ένα 24ωρο.


Warranty 1-3 years

Εγγύηση 1-3 ετών

Η επιδιόρθωση οργάνων ρύθμισης περιλαμβάνει μία εγγύηση 1 έτους για την επιδιόρθωσή μας. Για την επιδιόρθωση ενός Display και για την επιδιόρθωση μίας βλάβης στην λειτουργικότητα ενός συστήματος προσφέρουμε μία εγγύηση 3 ετών. Οι εγγυήσεις μας αφορούν μόνο τις εργασίες μας. Δεν ισχύουν για βραχυκυκλώματα ή βλάβες λόγω επίδρασης υγρών κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησής μας.


Error log

Πρωτόκολλο βλάβης

Για την επιδιόρθωση μίας συσκευής σας χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο της βλάβης. Προσφέρουμε έντυπα πρωτοκόλλων, επίσης και στην μητρική σας γλώσσα, σας παρακαλούμε όμως να τα συμπληρώνετε μόνο στη γερμανική ή αγγλική γλώσσα!


busplaner Innovationspreis 2010 

Μία „απόδειξη“ για την ποιότητά μας: Η υπόδειξή μας για το βραβείο καινοτομιών 2010 2010 (busplaner, κατηγορία μαζικής κυκλοφορίας).


busplaner Nachhaltigkeitspreis 2013

Χαιρήκαμε πολύ για το 1ο βραβείο, που πήραμε στην κατηγορία "τηλεματικής, πλοήγησης και λογισμικού" στον „Διεθνή διαγωνισμό αειφορίας busplaner 2013“ για την μέθοδό μας επιδιόρθωσης οθονών τύπου LCD display.


r connect® systemtechnik – Η επιχείρηση

Ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, Ralph Rittaler, είναι ηλεκτρονικός μηχανικός με κρατική αναγνώριση και με ειδίκευση στην ηλεκτρονική και πληροφορική. Η άνω των 30 ετών επαγγελματική του εμπειρία επικεντρώνεται στην τεχνική εξέλιξη και στις επιδιορθώσεις ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών οργάνων όλων των ειδών.

Ως μία από τις πρώτες επιχειρήσεις εξελίσσει η ομάδα συνεργατών της εταιρείας r connect® εδώ και πολλά χρόνια μεθόδους επιδιόρθωσης ογάνων, που εφαρμόζονται στον τομέα της αστικής και υπεραστικής δημόσιας μαζικής κυκλοφορίας. Μετά κάθε βήμα ταχνολογικών εξελίξεων τελειοποιούνται οι εργασιακές μας μέθοδοι και οι επιστημονικές βελτιώσεις εφαρμόζονται άμεσα στις επιδιορθώσεις μας.

Μία ανώτατη ποιότητα, ιδιαίτερα γρήγορες επιδιορθώσεις και μακροχρόνιες εγγυήσεις είναι το αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μία μακροχρόνια εμπειρία.

Εκτός από τις επιδιορθώσεις, η επιχείρησή μας εξελίσσει επιπλέον και εντελώς νέα εξαρτήματα και ομάδες εξαρτημάτων, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν παλιά εξαρτήματα υποδεέστερης ποιότητας ή γνήσια εξαρτήματα, που δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά.


Ομάδες προϊόντων και εικόνες βλαβών

Όργανα κλιματισμού

Κατά μέρος ή συνολικές βλάβες σε εμπρόσθια κιβώτια και σε μηχανισμούς ρύθμισης κλιματιστικών οργάνων –που προκύπτουν συνήθως διαδοχικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα– έχουν συχνά ως αποτέλεσμα μία μακροχρόνια επιδιόρθωσή τους ή την αναγκαιότητα αγοράς ενός νέου δαπανηρού μηχανισμού. Και τα δύο αυτά αποτελέσματα μπορούν να αποφευχθούν με μία επιδιόρθωσή μας, που αντιμετωπίζει τα αίτια της βλάβης και όχι τα συμπτώματά της.

Κόμβοι οργάνων και ταχόμετρα

Ενώ μκερικές επιδιορθώσεις διενεργούνται μόνο για „διακοσμητικούς“ σκοπούς, μία βλάβη του συστήματος με πολλαπλές διαφορετικές εικόνες της αιτίας της αποτελεί ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα. Μερικές φορές μπορεί να αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας για ένα όχημά σας. Ένας χαλασμένος, ασταθής και παράλογος λειτουργικός κόμβος οργάνων μπορεί να καταστρέψει άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

Τις συσκευές, οι οποίες μας παραδίδονται για επιδιόρθωση του Display τους (λανθασμένες εικονοψηφίδες), τις ελέγχουμε συγχρόνως και για όλες τις γνωστές μας, αναμενόμενες βλάβες του συστήματος και επιδιορθώνονται – χωρίς συμπληρωματική τιμή –. Θα σας παραδώσουμε πάντοτε την τελευταία στάθμη της εμπειρίας μας! Εν τω μεταξύ συνδέονται σε κάθε κόμβο οργάνων άνω των 500 μεμονωμένων εργασιακών βημάτων. Κατά την επιδιόρθωση τέτοιων συστημάτων έχουμε επιτύχει μία τεχνολογική στάθμη, η οποία αντικατροπτίζεται στην μακροχρόνια εγγύησή μας.

Ρυθμίσεις πορτών και MUX-κόμβοι

Οι κόμβοι οργάνων ρυθμίζουν τους MUX-κόμβους, οι οποίοι θέτουν σε λειτουργία διάφορες ηλεκτρικές τελικές συσκευές. Βλάβες σ΄αυτές τις τελικές συσκευές δημιουργούν επακόλουθες βλάβες στους MUX-κόμβους: Προκύπτουν έτσι βλάβες στις εξόδους ενεργειακών οργάνων, βλάβες λόγω ηλεκτρικών υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων λόγω μη λογικών και εσφαλμένων διασυνδέσεων στο σύστημα της ρύθμισης μίας εξέλιξης (βλάβη στον κόμβο οργάνων). Επειδή αυτά τα όργανα μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα σημεία ενός λεωφορείου, είναι δυνατό να δημιουργηθούν επιπλέον βλάβες σε σημεία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν. Και αυτές τις βλάβες τις επιδιορθώνουμε, εφόσον είναι τεχνικά αντιληπτές κατά τον έλεγχό μας.

Διάφορες συσκευές

Μηχανικές βλάβες, σφάλματα σε display, χαλασμένες τροφοδοτήσεις ηλεκτρικής τάσης – αυτά είναι παραδείγματα εικόνων βλαβών σε διάφορες συσκευές, όπως π.χ. στις ενδείξεις της πορείας του λεωφορείου με τις προγραμματισμένες στάσεις ή στα συστήματα πλοήγησης. Και για αυτά τα προβλήματα διαθέτουμε τεχνικές λύσεις.

Όπως είναι αυτονόητο, συμπεριλαμβάνουμε συνέχεια νέες συσκευές στο πρόγραμμά μας και επενδύουμε επιπλέον σε νέες τεχνικές εξελίξεις, για να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε και στο μέλλον κατά τον καλύτερο τρόπο.

Έχετε ένα ειδικό πρόβλημα με μία συσκευή που δεν έχουμε προβλέψει στο πρόγραμμά μας; Παρακαλούμε, πληροφορήστε μας σχετικά: Θα ψάξουμε να βρούμε ευχαρίστως μία λύση.
Έτσι κάνετε μία παραγγελία

Συσκευάστε σίγουρα την καθαρισμένη σας συσκευή και επισυνάψτε, όταν είναι αναγκαίο, το συμπληρωμένο πρωτόκολλο της βλάβης. Έντυπα πρωτοκόλλων βλαβών μπορείτε να κατεβάσετε εδώ από το διαδίκτυο.

Ακολούθως πρέπει να μας αποστείλετε τη συσκευή σας, για να σας την επιστρέψουμε διορθωμένη, εντός της Ευρώπης κατά κανόνα – σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής Express – μετά από 1-5 εργάσιμες ημέρες.


Δυνατότητες αποστολής

1. Αποστολή ως πακέτο


Αποστέλλουμε πακέτα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός Γερμανίας) μόνο με τον τρόπο της Express-αποστολής.

2. Παράδοση και παραλαβή


Προσφέρουμε, όπως είναι αυτονόητο, και τη δυνατότητα της παράδοσης των αποσυναρμολογημένων (!) συσκευών καθώς και της παραλαβής τους επί τόπου (μετά σχετική συνεννόηση).

3. Εφεδρικές συσκευές προσωρινής χρήσης


Για μερικά μοντέλα προσφέρουμε εφεδρικές συσκευές κατά τη διάρκεια μίας επιδιόρθωσης.


Ξένες επενέργειες

Μερικές φορές μας παραδίδονται για επιδιόρθωση συσκευές, στις οποίες έχουν γίνει προηγουμένως – λίγο-πολύ επιτυχημένες – προσπάθειες επιδιόρθωσής τους. Σε περίπτωση που πρέπει να εκτλέσουμε μία νέα επιδιόρθωση, πρέπει να αναλάβουμε συγχρόνως την ευθύνη για τις προηγηθείσες ξένες προσπάθειες επιδιόρθωσης. Αυτή η διαδικασία είναι δυστυχώς συνδυασμένη με δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω αφανών βλαβών: Η επιπλέον δαπάνη χρόνου για την επιδιόρθωση συσκευών, στις οποίες είχε προηγηθεί μία ξένη προσπάθεια αποκατάστασης μίας βλάβης, είναι ένεκα τούτου κατ΄ αρχάς άγνωστη για την εταιρεία μας, αμφίβολη είναι επίσης η "εγγυημένη" επιτυχία της εργασίας μας (όλες σχεδόν οι επιστροφές συσκευών λόγω ανεπιτυχούς επιδιόρθωσής μας αφορούσαν περιπτώσεις με προηγηθείσα ξένη προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης).

Ένεκα τούτου σάς καταστούμε προσεκτικούς στο ότι διατηρούμε το δικαίωμα, ή να μη δεχόμαστε για επισκευή συσκευές, στις οποίες είχε προηγηθεί μία ξένη προσπάθεια επιδιόρθωσής τους, ή μετά από έλεγχο της βλάβης και συνεννόηση μαζί σας να εκτελούμε την επιδιόρθωση, αλλά με μεγαλύτερη χρέωση.


προς τα άνω